\
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקריטריונים הבסיסיים לקבלת מעמד פליט על פי אמנת הפליטים הבינלאומית מ-1951

תהליך קבלת מעמד פליט יכול להיות ממושך וסבוך. רבים נאלצים לחכות זמן רב לאישור, ולעתים קרובות הסיכויים לקבלו הם נמוכים. עם זאת, עבור מי שאכן סובל מרדיפה, השגת מעמד פליט עשויה להיות הדרך היחידה להשיג הגנה וחיים בטוחים.

הקריטריונים לקבלת מעמד פליטים בישראל

  1. יציאה מחוץ לארץ המוצא: כדי להיחשב פליט, על האדם לצאת מגבולות ארץ מולדתו או המדינה בה הוא נמצא במעמד קבוע.
  2. חשש מוצדק מפני רדיפה: על הפליט להוכיח חשש מוצדק מפני רדיפה בשל גזע, דת, לאום, השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת או דעה פוליטית.
  3. אי יכולת/נכונות להיעזר בהגנת מדינת האזרחות: הפליט אינו יכול או אינו רוצה ליהנות מהגנת המדינה בה הוא אזרח, בשל חשש מרדיפה.

רשויות ההגירה בוחנות את הבקשה

לאחר שהוגשה בקשה למקלט מדיני, רשויות ההגירה של המדינה בוחנות את הבקשה לפי הקריטריונים הנ"ל. הרשויות בודקות את סיפורו האישי, ואת המידע הקיים על המצב במדינת המוצא ועל קבוצת האוכלוסייה אליה משתייך הפונה.

אם הבקשה מאושרת, הפליט מקבל מעמד משפטי ייחודי במדינת המקלט. מעמד זה כולל הגנה מפני גירוש חזרה למדינת המוצא, זכות לעבוד ולקבל שירותים בסיסיים, ובמקרים מסוימים גם אפשרות להשתקע קבע ולקבל אזרחות.

חשוב לציין שישנם גם מצבים בהם פליטים נאלצים לצאת מהמדינה שנתנה להם מקלט, כגון במקרה של סכסוך צבאי באזור. במקרים אלו הם עשויים לקבל מעמד של "פליט שנדד" במדינה אחרת.

סיכום

על מנת להיחשב פליט ולקבל מעמד זה במדינת מקלט, יש לעמוד בקריטריונים הבאים: לצאת ממדינת המוצא, להוכיח חשש מוצדק מפני רדיפה בשל גזע, דת, לאום או דעה פוליטית, ואי יכולת או רצון ליהנות מהגנת המדינה בה האדם הוא אזרח. רשויות ההגירה בודקות את סיפורו האישי ואת הנתונים על מדינת המוצא. אם הבקשה מאושרת, הפליט זכאי להגנה מפני גירוש, זכות לעבוד ולקבל שירותים בסיסיים, ובמקרים מסוימים גם אפשרות להשתקעות קבע ואזרחות במדינת המקלט.